INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


M.A.R. Sp. z o.o. WIELOSPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAXMED 1

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) spełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 RODO przedstawia niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.


Administratorem danych osobowych jest:

M.A.R. Sp. z o. o. Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAXMED1


Kontakt:

tel. 632436330, e-mail: maxmed@lm.pl


Cel i zakres przetwarzania danych:

W celu świadczenia usług zdrowotnych WNZOZ MAXMED1 tworzy dokumentację medyczną,

w której znajdują się informacje obejmujące dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz dane ; imię, nazwisko, pesel, adres nr telefonu kontaktowego, dane osobowe osoby upoważnionej do informacji na temat stanu zdrowia i uzyskiwania dokumentacji.


Powierzanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane następującym odbiorcom:

NFZ, Podmiotom uprawnionym, innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, osobom upoważnionym w ramach realizacji praw pacjenta oraz firmą IT na podstawie umowy powierzenia.


Czas przechowywania danych osobowych:

Dokumentacja medyczna przechowywana jest zgodnie z Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015r. oraz z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o Prawach Pacjenta


Podstawy prawne dotyczące celu przetwarzania danych osobowych:

Art.6 oraz art.9 ust. RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta oraz

Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015r.


Prawa pacjenta.

Pacjent ma prawo do:

-dostępu do danych

-sprostowania i uzupełnienia danych osobowych

-usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych- zgodnie z obowiązującymi przepisami

- wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
HOSPICJUM
im. św. Jana Pawła II

M.A.R. Sp. z o.o.
Centrum Medycyny Paliatywnej
Stacjonarne MAXMED1
HOSPICJUM im. św. Jana Pawła II
w Koninie ul. Południowa 3
    
Telefon: 63 241 00 12
Fax: 63 241 00 84
maxmed.hospicjum@onet.plAktualności

Nowa odsłona strony internetowej
Witamy na witrynie internetowej Stowarzyszenia Helianthus Zapraszamy do odwiedzin i zapoznania się z naszą ofertą.